پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  مسئول آزمایشگاهها و کارگاهها
   
       
    مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه های
   دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
  جناب آقای دکتر حامد حسن آبادی
  شماره تماس داخلی:286

  کانال اطلاع رسانی آزمایشگاه ها و کارگاه ها در تلگرام:http://t.me/azoka500

   
       
       

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0