پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

    بخشنامه های مسابقات علمی
     آیین نامه برگزاری مسابقات، المپیادها و رویدادهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی     دریافت
    شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی   دریافت

     


    V5.3.6.0