پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرمهای تحصیلات تکمیلی(ارشد)
   فرم اعلام عمومی جلسه دفاعيه  توسط دانشجو  دریافت
   فرم تاييد انجام اصلاحات پس از  دفاع دانشجويان  دریافت
   فرم تاييد حضور دانشجويان  كارشناسي ارشد در جلسات دفاعيه  دریافت
  فرم درخواست ثبت نمره پایان نامه با احتساب یا بدون احتساب نمره مقاله  دریافت
   فرم درخواست دانشجويان كارشناسي  ارشد جهت اخذ فرصت شش ماهه اول جهت ارائه  مقاله  دریافت
    فرم درخواست دانشجويان كارشناسي  ارشد جهت اخذ فرصت شش ماهه دوم جهت ارائه  مقاله دریافت
   فرم پروپوزال کارشناسی ارشد کلیه رشته ها  دریافت
   فرم درخواست حمايت مالي پايان نامه  دریافت
  فرم_گزارش_پيشرفت_كار  دریافت
   فرم شماره7(فرم اعلام آمادگی دفاع) دریافت 
   فرم مجوز دفاع ( آموزشی- مالی و....) دریافت 
   فرم سمینار کارشناسی ارشد  دریافت
  فرم تاییدیه شهریه و امور مالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دریافت

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0