• ساعت : ۱۰:۱۶:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ 
  • کد خبر : ۲۶۰۷۸
قابل توجه اساتید عزیز
مراحل ثبت نام در سامانه علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی
<p>لینک مراحل ثبت نام در سامانه علم سنجی دانشگاه آزاد</p> <p>&nbsp;</p>

https://centrallib.iau.ir/fa/regulation/category/22/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0