• ساعت : ۱۲:۷:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ 
  • کد خبر : ۱۲۴۱۲
فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی به روز شده در 26 فروردین 99
<p><a href="/_research/usersfiles/ansari_4029/documents/بخشنامه/فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد مرداد 99-compressed.pdf">فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی به روز شده در&nbsp; مرداد&nbsp; 99</a></p> <p>به اطلاع می رساند پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات مذکور فاقد هرگونه امتیاز پژوهشی می باشد</p>

فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی به روز شده در مرداد  99

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0