• ساعت : ۱۲:۷:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ 
  • کد خبر : ۱۲۴۱۲
فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی به روز شده در اردیبهشت 1400
<p><a href="/_research/usersfiles/ansari_4029/documents/بخشنامه/بخشنامه 1400/فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اردیبهشت 1400-compressed_compressed.pdf">فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی به روز شده در اردیبهشت 1400</a></p> <p>به اطلاع می رساند پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات مذکور فاقد هرگونه امتیاز پژوهشی می باشد</p>

فهرست مجلات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی به روز شده در اردیبهشت 1400

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0