پنج‌شنبه, 25 مهر 1398
  • ساعت : ۱۵:۲۰:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۹۰۷۷
نمره مقالات ارائه شده در همایش ها
به استناد بند 25 شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان مورخ 22/12/95به مقالات مستخرج از پایان نامه ها که در کنفرانس های معتبر پذیرفته می شوند اگر بصورت سخنرانی ارائه شده باشند0/5 نمره و اگر بصورت پوستر یا درج در مجموعه مقالات کنفرانس باشند 0/25 نمره با رعایت آیین نامه اعتبار همایش تعلق  می گیرد.
امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.3.6.0