پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  آمار بازدیدکنندگان
  Total Views Statistics201655
  Today Visits0
  Yesterday Visits46
  Daily Visits Average In Last Week25
  Daily Visited Average In Last Thirty Days30


  خبررسانی تحصیلات تکمیلی
  فرم درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری فرم درخواست دفاع دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری 
  news code : 25915  |  event date : Sat Jun 13, 2020
  شرایط برگزاری دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به صورت مجازی شرایط برگزاری دفاع مجازی دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری 
  شرایط برگزاری دفاع مجازی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  news code : 25914  |  event date : Sat Jun 13, 2020
  news code : 19073  |  event date : Tue May 19, 2020
  Page1of3123.Next.GO

  مستندات

    حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحدماهشهر ازسال1380 مطابق چارت سازمان مرکزی تشکیل  و رسماًفعالیت خود را آغاز نموده است.سياستگذاري و ارائه خدمات جهت دستيابي به اهداف بزرگ پژوهشي در قالب برنامه‌هاي توسعه كشور و نيز ارتقاء  جايگاه ملي و بين المللي دانشگاه از جمله  اهداف معاونت  پژوهش و فناوري دانشگاه مي‌باشد كه با همكاري زيرمجموعه توانمند خود در زمينه‌هاي مختلف عهده‌دار اين وظيفه مي‌باشد.

    خبر رسانی
    news categories 

    5.7.4.0
    گروه دورانV5.7.4.0