پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  آمار بازدیدکنندگان
  Total Views Statistics194974
  Today Visits4
  Yesterday Visits44
  Daily Visits Average In Last Week31
  Daily Visited Average In Last Thirty Days37


  خبررسانی تحصیلات تکمیلی
  فرم درخواست دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری فرم درخواست دفاع دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری 
  news code : 25915  |  event date : 6/13/2020
  شرایط برگزاری دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به صورت مجازی شرایط برگزاری دفاع مجازی دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری 
  شرایط برگزاری دفاع مجازی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  news code : 25914  |  event date : 6/13/2020
  الزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به تحویل نسخه صحافی شده رساله یا پایان نامه خود به کتابخانه دانشگاه الزام دانشجویان تحصیلات تكمیلی نسبت به تحویل نسخه صحافی شده رساله یا پایان نامه خود به كتابخانه دانشگاه 
  news code : 25909  |  event date : 6/2/2020
  Page1of41234.Next.go

  مستندات

    حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحدماهشهر ازسال1380 مطابق چارت سازمان مرکزی تشکیل  و رسماًفعالیت خود را آغاز نموده است.سياستگذاري و ارائه خدمات جهت دستيابي به اهداف بزرگ پژوهشي در قالب برنامه‌هاي توسعه كشور و نيز ارتقاء  جايگاه ملي و بين المللي دانشگاه از جمله  اهداف معاونت  پژوهش و فناوري دانشگاه مي‌باشد كه با همكاري زيرمجموعه توانمند خود در زمينه‌هاي مختلف عهده‌دار اين وظيفه مي‌باشد.

    خبر رسانی

    V5.3.6.0