پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  آمار بازدیدکنندگان
  Total Views Statistics186536
  Today Visits2
  Yesterday Visits25
  Daily Visits Average In Last Week23
  Daily Visited Average In Last Thirty Days38


  خبررسانی تحصیلات تکمیلی
  news code : 19077  |  event date : 5/22/2017
  news code : 19074  |  event date : 5/22/2017
  news code : 19073  |  event date : 5/22/2017
  Page1of41234.Next.go

  مستندات

    حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحدماهشهر ازسال1380 مطابق چارت سازمان مرکزی تشکیل  و رسماًفعالیت خود را آغاز نموده است.سياستگذاري و ارائه خدمات جهت دستيابي به اهداف بزرگ پژوهشي در قالب برنامه‌هاي توسعه كشور و نيز ارتقاء  جايگاه ملي و بين المللي دانشگاه از جمله  اهداف معاونت  پژوهش و فناوري دانشگاه مي‌باشد كه با همكاري زيرمجموعه توانمند خود در زمينه‌هاي مختلف عهده‌دار اين وظيفه مي‌باشد.

    خبر رسانی
    news categories 
    news code : 12412  |  event date : 8/28/2017 12:7:21
    news code : 10551  |  event date : 11/22/2014 20:15:36

    V5.3.6.0