سه‌شنبه, 3 ارديبهشت 1398

بخشنامه های مربوط به تحصیلات تکمیلی

- بخشنامه استاد داور در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي
 دریافت
 - بخشنامه تشويقي مقاله ها و آدرس دهي
 دریافت
 - بخشنامه تعداد مجاز راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
 دریافت
- بخشنامه چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي
 دریافت
 -بخشنامه حضور در پنج جلسه دفاعيه
 دریافت
- بخشنامه حق الزحمه اساتيد راهنما، مشاور،داور و ناظر
 دریافت
 -بخشنامه حمايت ستاد ويژه توسعه فن آوري نانو
 دریافت
 -بخشنامه حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
 دریافت
 -بخشنامه در خصوص حمايت مالي پايان نامه ها- در راستاي اجراي بخشنامه شماره 1388.3.21
73.94343
 دریافت
- بخشنامه صحافي پايان نامه ها
 دریافت
- بخشنامه ضرورت وجود فرم تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه تحصيلي
 دریافت
 -بخشنامه مشاور و داور ممتحن خارجي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري
 دریافت
- بخشنامه منشور و موازين اخلاق پژوهش
 دریافت
 -بخشنامه نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها
 دریافت
 -تاييد انجام اصلاحات پس از جلسه دفاعيه و تاييد داور
 دریافت
 -حذف بند 5 بخشنامه حمايت مالي شماره2549556پ
 دریافت
 -آيين نامه نگارش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
 دریافت
 - لزوم اصالت سنجی پایان نامه های کارشناسی ارشد  در سامانه اصالت سنج قبل از دفاع
 دریافت

اطلاعات تماس

نشانی: بندر ماهشهر-بلوار امام خمینی (ره)-خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

پست الکترونیکی:pr@mhriau.ac.ir

تلفن:65-06152372653

نمابر:06152338586

کد پستی:۶۳۵۱۹۷۷۴۳۹


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0