سه‌شنبه, 3 ارديبهشت 1398

فرم های مربوط به تحصیلات تکمیلی


 -صورتجلسه گزارش شش ماهه دانشجویان          دریافت
-گزارش شش ماهه دانشجویان                                                 
 دریافت
 - فرم تعیین استاد راهنمای دانشجویان دریافت
 - فرم پیشنهاد طرح رساله دکتری
دریافت
 -فرم شماره 1-فرم ارائه پیشنهاد رساله دکتری و تعیین اساتید داور دریافت 
 -فرم شماره 2-فرم مجوز مالی و آموزشی دانشجویان دکتری جهت دفاع از پیشنهاد رساله  دریافت 
 - فرم تعیین ارزش مقاله
 دریافت
 - فرم شماره5 - فرم تایید مقاله مستخرج از رساله دکتری
 دریافت
 - فرم شماره6- فرم درخواست پیش دفاع رساله دکتری
 دریافت
 - فرم شماره8 - مجوز مالی و آموزشی دفاع از رساله دانشجویان دکتری
دریافت
 - فرم شماره9 - درخواست دفاع از رساله دکتری
دریافت
 - فرم شماره12- تایید انجام اصلاحات جلسه دفاعیه دانشجویان دکتری
دریافت

اطلاعات تماس

نشانی: بندر ماهشهر-بلوار امام خمینی (ره)-خیابان دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

پست الکترونیکی:pr@mhriau.ac.ir

تلفن:65-06152372653

نمابر:06152338586

کد پستی:۶۳۵۱۹۷۷۴۳۹


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0